ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo
– od km 2+960 do ok. km 3+960

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:
– Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2563W Czerwin – Piski od ok. km 1+500
do ok. km 5+100 (Gmina Czerwin) – odcinek długości ok. 3,600 km
– Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2563W Czerwin – Piski

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe

od km 0+000,00

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki -Dudy Puszczańskie-Zalas od km 12+275,00 do km 17+628,50

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki
-Dudy Puszczańskie-Zalas od km 12+275,00 do km 17+628,50

Materiały informacyjne udostępnione

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe

od km 0+000,00