ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami

„Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami”

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat  Ostrołęcki zrealizował w 2020 roku inwestycję pn.
„Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości  Kunin i Ponikiew Duża   wraz z dojazdami”