ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70

image
image

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 801 357,11 złotych, w tym dofinansowanie ze

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70

image 3

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 801 357,11 złotych, w tym dofinansowanie ze środków

ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJKOWĄ  I PŁUGIEM DLA POTRZEB OBWODU DROGOWO – MOSTOWEGO W MYSZYŃCU

ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJKOWĄ  I PŁUGIEM DLA POTRZEB OBWODU DROGOWO – MOSTOWEGO W MYSZYŃCU

image 2

W 2021 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zakupił ciągnik wraz z osprzętem. Ciągnik  marki Kubota i kosiarka bijakowa  będą służyć do wykaszania poboczy i krzaków w granicach pasa drogowego  dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie ODM w Myszyńcu. Pług

ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ORZ W MSC. GRODZISK WRAZ Z DOJAZDAMI

ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ORZ W MSC. GRODZISK WRAZ Z DOJAZDAMI

image 1

   Z otrzymanego  dofinansowania w 2022 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach  funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz wraz z dojazdami ”.  Przebudowano obiekt mostowy w msc. Grodzisk oraz drogę dojazdową do obiektu na  drodze powiatowej

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS.

image

Z otrzymanego  dofinansowania w 2022 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drodze powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas”. Realizacja inwestycji  poprawiła

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2541W ŁĘG STAROŚCIŃSKI – GÓRY – KURPIEWSKIE OD KM 0+000,00 DO KM 0+800,00 I OD KM 2+730,00 DO KM 4+694,00.

4

          W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Ostrołęcki realizuje w latach 2021-2022 inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie od km 0+000,00 do km 0+800,00 i od

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2569W GOWOROWO – KAMIANKA – POMIAN OD KM 17+620,00 DO KM 18+299,00 ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 2588W DZBENIN – TOBOLICE OD KM 0+000,00 DO KM 0+075,00.

3

      W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Ostrołęcki zrealizował w 2021 roku inwestycję drogową pn.
„ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian od km 17+620,00 do km 18+299,00 oraz drogi powiatowej nr 2588W Dzbenin –

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2503W PIĄTKOWIZNA – GR. WOJEWÓDZTWA (KSEBKI) OD KM 0+000,00 DO KM 1+227,00 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2519W KADZIDŁO – ŁYSE – ŁĄCZKI.

2
2

        W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Ostrołęcki zrealizował w 2021 roku inwestycję drogową pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2503W Piątkowizna – gr. województwa (Ksebki) od km 0+000,00 do km 1+227,00 wraz z przebudową skrzyżowania z