ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka(at)wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa drogi powiatowejnr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba

Rozbudowa drogi powiatowejnr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym
w ramach zamówienia publicznego jest B Comapany Sylwester Barański Spółka Komandytowa, ul. Żniwna 15a, 07-410 Ostrołęka.

Wartość

Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska

Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska

image

Powiat Ostrołęcki przystąpi do realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania – 1 689 726,45 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami

image

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami”, dofinansowanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wykonawcą  robót budowlanych  była firma RAITIL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę i

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

image

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim”, dofinansowaną ze środków państwowego funduszu celowego w ramach   Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie

image 2

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania mostowego pn.: „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina

<strong>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń</strong>

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń

image 3

Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 255 970,00 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w lipcu 2022 roku do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego w ramach