ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie

image 2

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania mostowego pn.: „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina

<strong>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń</strong>

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń

image 3

Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 255 970,00 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w lipcu 2022 roku do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego w ramach   

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70

image

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 801 357,11 złotych, w tym dofinansowanie ze środków

ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJKOWĄ  I PŁUGIEM DLA POTRZEB OBWODU DROGOWO – MOSTOWEGO W MYSZYŃCU

ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJKOWĄ  I PŁUGIEM DLA POTRZEB OBWODU DROGOWO – MOSTOWEGO W MYSZYŃCU

image 2

W 2021 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zakupił ciągnik wraz z osprzętem. Ciągnik  marki Kubota i kosiarka bijakowa  będą służyć do wykaszania poboczy i krzaków w granicach pasa drogowego  dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie ODM w Myszyńcu. Pług

ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ORZ W MSC. GRODZISK WRAZ Z DOJAZDAMI

ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ORZ W MSC. GRODZISK WRAZ Z DOJAZDAMI

image 1

   Z otrzymanego  dofinansowania w 2022 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach  funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz wraz z dojazdami ”.  Przebudowano obiekt mostowy w msc. Grodzisk oraz drogę dojazdową do obiektu na  drodze powiatowej

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS.

image

Z otrzymanego  dofinansowania w 2022 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drodze powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas”. Realizacja inwestycji  poprawiła