ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka(at)wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) – Etap I
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowę i budowę dróg powiatowych granica miasta Ostrołęki – Goworki wraz z obiektem mostowym na rzece Czeczotka oraz rozbudową przejazdów kolejowo-drogowych.
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba od km 5 + 179 do km 5 + 378 i od km 5 + 481 do km 6 +

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km)

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zebrane zostały opinie i uwagi przedstawicieli sołectw oraz mieszańców właścicieli nieruchomości położonych na trasie przebudowywanej

Konsultacje społeczne 2542W, 2543W, 2544W

Konsultacje społeczne 2542W, 2543W, 2544W

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy -Przystań od ok. km 4+000 do ok. km 8+450, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje –

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki
 od ok. 2+600 do ok. km 3+840.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła od
ok. 0+350 do ok. km 4+900 oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska – Bakuła – Kalisko od

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

W dniach od 28.04.2022 r. do 12.05.2022 r. oraz od 09.11.2022r. do 02.12.2022 r.  przeprowadzono

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania aktualizacji  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady od km 11+592 do ok. km 12+223 (długość około 631 m) w miejscowości Kopaczyska.

W szczególności proszę

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec  – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km)

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od