ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2509 W Czarnia – Cupel – Surowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2586 W Lesiny Wielkie – Rutkowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej nr 2510 W Czarnia – Surowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie

Konsultacje społeczne – Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Konsultacje społeczne – Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo
– od km 2+960 do ok. km 3+960

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki -Dudy Puszczańskie-Zalas od km 12+275,00 do km 17+628,50

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia