ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania  

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski od km 5 + 100 do km 5 + 655

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

 Rozbudowy drogi powiatowej nr 2537W Łodziska – Lelis – Gąski – granica województwa        – (Laski) od km 13 + 850 do km 15 + 885 wraz z rozbudową mostu

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce informuje o zakończeniu

 konsultacji społecznych dotyczących wyboru wariantu zadania pn.:

Rozbudowę i budowę dróg powiatowych granica miasta Ostrołęki – Goworki wraz z obiektem mostowym na rzece Czeczotka oraz rozbudową przejazdów kolejowo-drogowych.

Dokonano wyboru WARIANTU NR II

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) – Etap I
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowę i budowę dróg powiatowych granica miasta Ostrołęki – Goworki wraz z obiektem mostowym na rzece Czeczotka oraz rozbudową przejazdów kolejowo-drogowych.
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba od km 5 + 179 do km 5 + 378 i od km 5 + 481 do km 6 +

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km)

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zebrane zostały opinie i uwagi przedstawicieli sołectw oraz mieszańców właścicieli nieruchomości położonych na trasie przebudowywanej

Konsultacje społeczne 2542W, 2543W, 2544W

Konsultacje społeczne 2542W, 2543W, 2544W

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy -Przystań od ok. km 4+000 do ok. km 8+450, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje –

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki
 od ok. 2+600 do ok. km 3+840.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła od
ok. 0+350 do ok. km 4+900 oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska – Bakuła – Kalisko od