ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania aktualizacji  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady od km 11+592 do ok. km 12+223 (długość około 631 m) w miejscowości Kopaczyska.

W szczególności proszę

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec  – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km)

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zebrane zostały opinie i uwagi mieszkańców gmin oraz właścicieli nieruchomości

UWAGA!!!

UWAGA!!!

W dniu 5.02.2022 r. w Szkole Podstawowej w Białobieli
ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis w sali gimnastycznej odbyły się konsultacje z udziałem projektantów i przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce dotyczące

Wykonania dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi łączącej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 53 W MSC. ANTONIE GMINA OLSZEWO – BORKI Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2539W W MSC. ŁĘG PRZEDMIEJSKI GMINA LELIS

W dniach od 20.10.2021 r. do 09.11.2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie dokumentacji projektowej dotyczącej Budowa drogi łączącej drogę

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki,
z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki,
z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia