ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

TRZY WARIANTY OBWODNICY

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i kanalizacją ciśnieniową

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi łączącej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl
w dniu 29.04.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2509 W Czarnia – Cupel – Surowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2509 W Czarnia – Cupel – Surowe

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2586 W Lesiny Wielkie – Rutkowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2586 W Lesiny Wielkie – Rutkowo

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej nr 2510 W Czarnia – Surowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2510 W Czarnia – Surowe

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl
w dniu

Konsultacje społeczne – Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Konsultacje społeczne – Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 12.03.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy

Konsultacje społeczne – Daniszewo Czarnowiec

Konsultacje społeczne – Daniszewo Czarnowiec

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec od km 0+000,00 do km 2+894,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej
Nr 2581W Daniszewo-Czarnowiec od km 0+000,00 do km 2+894,00

Materiały informacyjne udostępnione zostaną

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo
– od km 2+960 do ok. km 3+960

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo