ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka(at)wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowę i budowę dróg powiatowych granica miasta Ostrołęki – Goworki wraz z obiektem mostowym na rzece Czeczotka oraz rozbudową przejazdów kolejowo-drogowych.
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl
w dniu 20.02.2024 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie
do dnia 15.03.2024 r.
e-mailem na adres
zdpo-ka@wp.pl

pocztą na adres
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Print Friendly, PDF & Email