ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

image 1

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+400,00 do km 10+700,00. Prace zostały komisyjnie odebrane bez uwag. Wartość robót wyniosła 734 839,59 złotych, w tym: dofinansowanie w wysokości 250 000,00 złotych ze środków finansowych  budżetu Województwa Mazowieckiego na

image 1

       Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+400,00 do km 10+700,00. Wartość inwestycji wynosi  734 839,59 złotych, w tym: dofinansowanie w wysokości 250 000,00 złotych ze

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji inwestycji drogowej, polegającej na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło. Wartość inwestycji wynosi 27 069 990,15 złotych. w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14

image

Powiat Ostrołęcki rozpoczął realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap III” współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita wartość zadania wynosi 6 795 500,00 złotych w tym dotacja z

 „Przebudowa drogi pow. Nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn

logo mazovia

od km 10+050,00 do km 10+400,00”
współfinansowanoze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi pow. Nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+050,00 do km 10+400,00” współfinansowanego ze środków

mazowsze

Powiat Ostrołęcki zakończył w czerwcu 2022 roku realizację projektu w ramach instrumentu wsparcia ważnych zadań dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji wyniosła 6 671 520,00 złotych brutto. Powiatowi udzielono dotację w wysokości 4 000 000,00 złotych brutto ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinasowanie zadania. Prace zostały

Rozbudowa drogi powiatowej

Rozbudowa drogi powiatowej

logo mazovia

Rozbudowa drogi powiatowej

nr 2533 W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap II

w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

          Powiat Ostrołęcki rozpoczął w 2021 roku realizację projektu w ramach instrumentu wsparcia ważnych zadań dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość