ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:  Budowę obwodnicy Troszyna – drogi łączącej drogę gminną nr 251108W

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
Rozbudowę drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze –

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka-Dzbenin od km 0+000 do ok.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie 3 dokumentacji projektowych wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem 3 decyzji o pozwoleniu na budowę na
Przebudowę drogi powiatowej nr 4401 W Długosiodło – Skarżyn – Damiany –

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 

Rozbudowa drogi powiatowej 2537W Łodziska – Lelis – Gąski

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

“Wycinka 34 szt. drzew wraz z karczowaniem pni i pielęgnacja 12 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego”

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka-Dzbenin od km 0+000 do ok.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:  
   Budowę drogi powiatowej Brzeźno-Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym