ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

TRZY WARIANTY OBWODNICY

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na: Przebudowę DP 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki-gr. województwa w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 30+055 w msc. Łączki wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na: Przebudowę DP 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+665 w msc. Myszyniec wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załączniki:

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i kanalizacją ciśnieniową

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:

Przebudowę DP 2584W od drogi nr 627-Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 6+225 w msc. Ławy wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:

Przebudowę DP 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki-gr. województwa w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 30+055 w msc. Łączki wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załącznik: