ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce  na drodze nr 2583W

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce  na drodze nr 2583W

image

        Powiat Ostrołęcki zakończył  w 11.09.2023 roku  realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce  na drodze nr 2583W”, która była  dofinansowana ze środków państwowych funduszy celowych  w ramach Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość zadania łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej  na drodze nr 2530W

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej  na drodze nr 2530W

image 1

Powiat Ostrołęcki zakończył w dniu 24.08.2023 roku realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W”, która była finansowana ze środków państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość zadania łącznie z wykonaniem

Przejście dla pieszych w Kadzidle

Przejście dla pieszych w Kadzidle

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W KADZIDLE NA UL. SPORTOWEJ NA DRODZE 2530W

image 2

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku  do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej  na drodze nr 2530W”, która jest

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W</strong>

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W

image 1

Powiat Ostrołęcki dnia 08.12.2022 r. zakończył realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wyniosła 398 150,41 złotych,

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W</strong>

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W ”, która jest dofinansowana ze środków państwowych funduszy celowych  w ramach   Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁĄCZKACH</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁĄCZKACH

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki zakończył w dniu 18.08.2022 roku realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach  na drodze nr 2519W”, która była dofinansowana ze środków  państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość całkowita zadania łącznie z wykonaniem

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU

fundusz
fundusz

        Powiat Ostrołęcki zakończył  w dniu  28.09.2022 roku  realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. Generała Józefa Bema  na drodze nr 2514W”,  która była  dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego                         w ramach    Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku  do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. Generała Józefa Bema  na drodze nr 2514W”, która jest dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach