ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W</strong>

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W

image 1

Powiat Ostrołęcki dnia 08.12.2022 r. zakończył realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wyniosła 398 150,41 złotych,

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W</strong>

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W ”, która jest dofinansowana ze środków państwowych funduszy celowych  w ramach   Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁĄCZKACH</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁĄCZKACH

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki zakończył w dniu 18.08.2022 roku realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach  na drodze nr 2519W”, która była dofinansowana ze środków  państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość całkowita zadania łącznie z wykonaniem

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU

fundusz
fundusz

        Powiat Ostrołęcki zakończył  w dniu  28.09.2022 roku  realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. Generała Józefa Bema  na drodze nr 2514W”,  która była  dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego                         w ramach    Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  MYSZYŃCU

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku  do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. Generała Józefa Bema  na drodze nr 2514W”, która jest dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach  

<strong>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁĄCZKACH</strong>

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁĄCZKACH

fundusz
fundusz

        Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku  do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach  na drodze nr 2519W”, która jest dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W  CZARNI

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku  do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W”, która jest dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach   Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W OD DROGI NR 8 – TURZYN – BRAŃSZCZYK – NIEMIRY – KNUROWIEC – DŁUGOSIODŁO – GOWOROWO – OSTROŁĘKA NA TERENIE GMINY GOWOROWO, NA ODCINKU OD DK 60 DO MIEJSCOWOŚCI GOWOROWO

fundusz

  Powiat Ostrołęcki przystąpił we wrześniu  2022 roku do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na terenie gminy Goworowo, na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki w dniu 22.09.2022 r. zakończył realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”, dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość zadania wyniosła 10  235 717,17 złotych