ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Przejście dla pieszych w Kadzidle

Przejście dla pieszych w Kadzidle

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA 1 PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W KADZIDLE NA UL. SPORTOWEJ NA DRODZE 2530W

image 2

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku  do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej  na drodze nr 2530W”, która jest finansowana ze środków państwowych funduszy celowych  w ramach   Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość zadania po przetargu łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej  wyniosła 388 756,78  złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 179 840,00 złotych. 

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zastosowane rozwiązania  zapewnią   odpowiednie i bezpieczne warunki  widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego.

Print Friendly, PDF & Email