ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W</strong>
image 1

Powiat Ostrołęcki dnia 08.12.2022 r. zakończył realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wyniosła 398 150,41 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 199 360,00 złotych

                Wykonawcą robót była firma „MAR-BUD” Mariusz Kamrat z siedzibą w Ostrołęce.

                Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegała na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2554W z drogą powiatową nr 2559W w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2554W wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową odwodnienia. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Dodatkowo w obrębie przejścia dla pieszych zamontowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku i płytki wypustkowe. Zastosowane rozwiązania, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, zapewniają odpowiednie warunki widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego.

Print Friendly, PDF & Email