ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70</strong>
image

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 801 357,11 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 151 357,11 złotych

            Realizacja inwestycji poprawiła spójność komunikacyjną sieci drogowej powiatu ostrołęckiego oraz zwiększyła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Print Friendly, PDF & Email