ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba od km 5 + 179 do km 5 + 378 i od km 5 + 481 do km 6 + 169.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 15.01.2024 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie

do dnia 02.02.2024 r.

e-mailem na adres

zdpo-ka@wp.pl

pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Print Friendly, PDF & Email