ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka(at)wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa drogi powiatowejnr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba

Rozbudowa drogi powiatowejnr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba
image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym
w ramach zamówienia publicznego jest B Comapany Sylwester Barański Spółka Komandytowa, ul. Żniwna 15a, 07-410 Ostrołęka.

Wartość zadania, zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową wynosi 17 978 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 950 000,00 zł

W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi powiatowej Nr 2530W Kadzidło
– Jeglijowiec – Gleba na dwóch odcinkach: pierwszy odcinek (od km 0+864 do km 2+000)
o długości około 1,136 km, drugi odcinek (od km 2+450 do km 4+774) o długości około 2,324 km. Łącznie rozbudowana zostanie droga na długości 3,460 km.

W ramach zadania zaplanowano między innymi:

  • rozbudowę istniejącej  nawierzchni jezdni i chodników wraz z ich poszerzeniem,
  • budowę nowych chodników o szerokości 2,0m,
  • budowę utwardzonych poboczy bitumicznych,
  • uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
  • budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2530W z drogą gminną relacji Kuczyńskie – Strzałki.

Efektem rozbudowy drogi będzie wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu, poprawa komplementarności układu dróg z siecią dróg wyższej kategorii, spójności przestrzennej
i społecznej oraz dostępności ośrodków gospodarczych.

Print Friendly, PDF & Email