ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka(at)wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych, kasjer
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Projekty unijne

Projekty unijne

logotyp

        Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji projektu pod nazwą  „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie Gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia  subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla osi