ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi łączącej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka-Dzbenin od km 0+000 do ok. km 2+401
z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym – długości ok. 2 401 m
i oświetleniem od ok. km 0+000 do ok. km 0+350 – długości ok. 350 m

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń
od km 17+020 do ok. km 19+930

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń
od km 17+020 do ok. km 19+930

Materiały informacyjne