ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis

image

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość zadania po przetargu to 5 443 976,93 złotych

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń

image

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2023 roku do realizacji inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń”, która jest dofinasowana ze środków Rządowego Funduszu

Dzień wolny

Dzień wolny

02 stycznia 2024r (wtorek)

 jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych

w Ostrołęce, w zamian za przypadający

w sobotę 06 stycznia 2024r

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

image

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim”, dofinansowaną ze środków państwowego funduszu celowego w ramach   Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

image 1

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+400,00 do km 10+700,00. Prace zostały komisyjnie odebrane bez uwag. Wartość robót wyniosła 734 839,59 złotych, w tym: dofinansowanie w wysokości 250 000,00 złotych ze środków finansowych  budżetu Województwa Mazowieckiego na