ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki -Dudy Puszczańskie-Zalas od km 12+275,00 do km 17+628,50

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000 do km 0+866,70 wraz z budową linii oświetlenia ulicznego, demontażem linii nN,

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na: Rozbudowę drogi  powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Dawia – Serafin do drogi 645, Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W Grale

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na

Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło
od  km 0+000 do ok. km 6+650 z budową