ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:  Budowę obwodnicy Troszyna – drogi łączącej drogę gminną nr 251108W Troszyn-Borowce z drogą powiatową nr 2559W Zamość-Gostery-granica województwa (Głębocz) – długość ok. 1,5 km;

2) Uzyskanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji na budowę obwodnicy Troszyna