ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zakończenie inwestycji

Zakończenie inwestycji

             Powiat Ostrołęcki zakończył realizację projektu pod nazwą  „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie Gminy Goworowo,

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej
Nr 2505W Myszyniec – Pełty od km 1+518 do km 8+000 z budową oświetlenia ulicznego

Zarząd Dróg Powiatowych