ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

UWAGA!!!

UWAGA!!!

W dniu 5.02.2022 r. w Szkole Podstawowej w Białobieli
ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis w sali gimnastycznej odbyły się konsultacje z udziałem projektantów i przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce dotyczące

Wykonania dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2541W ŁĘG STAROŚCIŃSKI – GÓRY – KURPIEWSKIE OD KM 0+000,00 DO KM 0+800,00 I OD KM 2+730,00 DO KM 4+694,00.

4

          W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Ostrołęcki realizuje w latach 2021-2022 inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie od km 0+000,00 do km 0+800,00 i od

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2569W GOWOROWO – KAMIANKA – POMIAN OD KM 17+620,00 DO KM 18+299,00 ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 2588W DZBENIN – TOBOLICE OD KM 0+000,00 DO KM 0+075,00.

3

      W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Ostrołęcki zrealizował w 2021 roku inwestycję drogową pn.
„ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian od km 17+620,00 do km 18+299,00 oraz drogi powiatowej nr 2588W Dzbenin –

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2503W PIĄTKOWIZNA – GR. WOJEWÓDZTWA (KSEBKI) OD KM 0+000,00 DO KM 1+227,00 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2519W KADZIDŁO – ŁYSE – ŁĄCZKI.

2
2

        W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Ostrołęcki zrealizował w 2021 roku inwestycję drogową pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2503W Piątkowizna – gr. województwa (Ksebki) od km 0+000,00 do km 1+227,00 wraz z przebudową skrzyżowania z