ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa drogi powiatowejnr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba

Rozbudowa drogi powiatowejnr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym
w ramach zamówienia publicznego jest B Comapany Sylwester Barański Spółka Komandytowa, ul. Żniwna 15a, 07-410 Ostrołęka.

Wartość

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) – Etap I
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska

Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska

image

Powiat Ostrołęcki przystąpi do realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania – 1 689 726,45 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowę i budowę dróg powiatowych granica miasta Ostrołęki – Goworki wraz z obiektem mostowym na rzece Czeczotka oraz rozbudową przejazdów kolejowo-drogowych.
W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami

image

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Piasecznica w miejscowości Jeglijowiec wraz z dojazdami”, dofinansowanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wykonawcą  robót budowlanych  była firma RAITIL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę i

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba od km 5 + 179 do km 5 + 378 i od km 5 + 481 do km 6 +