ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:

Przebudowę DP 2583W Olszewka-Przystań w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+015 w msc. Olszewka wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:

Przebudowę DP 2547W Olszewo-Borki – Nakły – Działyń – Skrzypek w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+491 w msc. Olszewo-Borki wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:
Przebudowę DP 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+090 w msc. Kadzidło wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:
Przebudowę DP 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 28+135 w msc. Goworowo wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budowę na:

  Przebudowę DP 2536W od drogi 53–Obierwia–Chudek–Baranowo w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 17+214 w msc. Baranowo wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie  programu funkcjonalno – użytkowego dla rozbudowy skrzyżowania DP Nr 2554W Troszyn – Zabiele z DP Nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa –(Głębocz) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego na DP Nr 2554W w km około 0+021 w msc. Troszyn wraz z budowa oświetlenia przejścia dla

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski Gmina Lelis

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi łączącej