ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:  
   Budowę drogi powiatowej Brzeźno-Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym

Zapytanie

Zapytanie

Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2552W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo w msc. Ołdaki  ETAP II – od studni D2 (bez studni D2) do

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2552 W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo
– od km 2+960 do ok. km 3+960

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2503W Piątkowizna– gr. województwa (Ksebki) od km 0+000 do km 1+227 z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2519W Kadzidło – Łyse

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:
– Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2563W Czerwin – Piski od ok.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 – Wolkowe od km 0+000,00 do km 2+436,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia