ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami

„Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami”

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat  Ostrołęcki zrealizował w 2020 roku inwestycję pn.
„Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości  Kunin i Ponikiew Duża   wraz z dojazdami”

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

        W październiku 2020 roku zostały zakończone prace w ramach projektu pn. „Rozbudowa  i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba,    nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek  – Baranowo na terenie gminy

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku  do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na

Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło
od  km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

„Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID)

Zakończenie inwestycji

Zakończenie inwestycji

             Powiat Ostrołęcki zakończył realizację projektu pod nazwą  „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie Gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia  subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej
Nr 2505W Myszyniec – Pełty od km 1+518 do km 8+000 z budową oświetlenia ulicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 
Nr 2505W