ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
Rozbudowę drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 17+020 do ok. km 19+930 – 2 910 m

Print Friendly, PDF & Email