ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie 3 dokumentacji projektowych wraz z materiałami geodezyjnymi oraz uzyskaniem 3 decyzji o pozwoleniu na budowę na
Przebudowę drogi powiatowej nr 4401 W Długosiodło – Skarżyn – Damiany – Czerwin na odcinkach o łącznej  długości 5 138 m:
– od ok. km 18+554,00 do km 20+686,00 – ok. 2 132 m,
– od ok. km 21+564,00 do km 22+868,00 – ok. 1 304 m,
– od km 23+758,00 do ok. km 25+460,00 – ok. 1 702 m

Print Friendly, PDF & Email