ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania
dokumentacji projektowej dotyczącej

rozbudowy drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.zdp.ostroleka.pl
w dniu 29.04.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie
do dnia 13 maja 2021 r.
e-mailem na adres
zdpo-ka@wp.pl

pocztą na adres
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych,
prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Gminy Baranowo.

Print Friendly, PDF & Email