ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

drukuj

Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 

Rozbudowa drogi powiatowej 2537W Łodziska – Lelis –

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2509 W Czarnia – Cupel – Surowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2586 W Lesiny Wielkie – Rutkowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

drukuj

“Wycinka 34 szt. drzew wraz z karczowaniem pni i pielęgnacja 12 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego”

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej nr 2510 W Czarnia – Surowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych

Zapytanie ofertowe

drukuj

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka-Dzbenin od km 0+000 do