ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70

image
image

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 801 357,11 złotych, w tym dofinansowanie ze

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70

image 3

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000,00 do km 0+866,70” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 801 357,11 złotych, w tym dofinansowanie ze środków

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W</strong>

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W

image 1

Powiat Ostrołęcki dnia 08.12.2022 r. zakończył realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania wyniosła 398 150,41 złotych,

ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJKOWĄ  I PŁUGIEM DLA POTRZEB OBWODU DROGOWO – MOSTOWEGO W MYSZYŃCU

ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJKOWĄ  I PŁUGIEM DLA POTRZEB OBWODU DROGOWO – MOSTOWEGO W MYSZYŃCU

image 2

W 2021 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zakupił ciągnik wraz z osprzętem. Ciągnik  marki Kubota i kosiarka bijakowa  będą służyć do wykaszania poboczy i krzaków w granicach pasa drogowego  dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie ODM w Myszyńcu. Pług

ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ORZ W MSC. GRODZISK WRAZ Z DOJAZDAMI

ROZBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ORZ W MSC. GRODZISK WRAZ Z DOJAZDAMI

image 1

   Z otrzymanego  dofinansowania w 2022 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach  funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz wraz z dojazdami ”.  Przebudowano obiekt mostowy w msc. Grodzisk oraz drogę dojazdową do obiektu na  drodze powiatowej

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS.

image

Z otrzymanego  dofinansowania w 2022 roku  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID -19, Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drodze powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas”. Realizacja inwestycji  poprawiła

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W OD DROGI NR 8 – TURZYN – BRAŃSZCZYK – NIEMIRY – KNUROWIEC – DŁUGOSIODŁO – GOWOROWO – OSTROŁĘKA NA TERENIE GMINY GOWOROWO, NA ODCINKU OD DK 60 DO MIEJSCOWOŚCI GOWOROWO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W OD DROGI NR 8 – TURZYN – BRAŃSZCZYK – NIEMIRY – KNUROWIEC – DŁUGOSIODŁO – GOWOROWO – OSTROŁĘKA NA TERENIE GMINY GOWOROWO, NA ODCINKU OD DK 60 DO MIEJSCOWOŚCI GOWOROWO

fundusz

Powiat Ostrołęcki przystąpił we wrześniu  2022 roku do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na terenie gminy Goworowo, na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania aktualizacji  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady od km 11+592 do ok. km 12+223 (długość około 631 m) w miejscowości Kopaczyska.

W szczególności proszę