ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km)

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zebrane zostały opinie i uwagi przedstawicieli sołectw oraz mieszańców właścicieli nieruchomości położonych na trasie przebudowywanej

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji inwestycji drogowej, polegającej na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło. Wartość inwestycji wynosi 27 069 990,15 złotych. w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14

Konsultacje społeczne 2542W, 2543W, 2544W

Konsultacje społeczne 2542W, 2543W, 2544W

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy -Przystań od ok. km 4+000 do ok. km 8+450, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje –

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki
 od ok. 2+600 do ok. km 3+840.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na