ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania  

dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski od km 5 + 100 do km 5 + 655

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

 Rozbudowy drogi powiatowej nr 2537W Łodziska – Lelis – Gąski – granica województwa        – (Laski) od km 13 + 850 do km 15 + 885 wraz z rozbudową mostu

Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami

Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami

image 1

W kwietniu 2024 roku Powiat Ostrołęcki rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami” na realizację której otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach zamówienia publicznego jest Raitil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce informuje o zakończeniu

 konsultacji społecznych dotyczących wyboru wariantu zadania pn.:

Rozbudowę i budowę dróg powiatowych granica miasta Ostrołęki – Goworki wraz z obiektem mostowym na rzece Czeczotka oraz rozbudową przejazdów kolejowo-drogowych.

Dokonano wyboru WARIANTU NR II

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej