ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

image 1

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+400,00 do km 10+700,00. Prace zostały komisyjnie odebrane bez uwag. Wartość robót wyniosła 734 839,59 złotych, w tym: dofinansowanie w wysokości 250 000,00 złotych ze środków finansowych  budżetu Województwa Mazowieckiego na

INFORMACJA

INFORMACJA

02 listopada 2023r.

 jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych

w Ostrołęce, w zamian za przypadający

w sobotę 11 listopada 2023r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Pielęgnacja 215 szt. drzew i wycinka 2 szt. drzew owocowych rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na odc. od msc. Gierwaty do msc. Żabin

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Pielęgnacja 190 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka na odc. Tobolice – Borawe

image 1

       Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+400,00 do km 10+700,00. Wartość inwestycji wynosi  734 839,59 złotych, w tym: dofinansowanie w wysokości 250 000,00 złotych ze

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce  na drodze nr 2583W

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce  na drodze nr 2583W

image

        Powiat Ostrołęcki zakończył  w 11.09.2023 roku  realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce  na drodze nr 2583W”, która była  dofinansowana ze środków państwowych funduszy celowych  w ramach Rządowego Funduszu   Rozwoju Dróg.

Wartość zadania łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej