ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie  programu funkcjonalno – użytkowego dla rozbudowy skrzyżowania DP Nr 2554W Troszyn – Zabiele z DP Nr 2559W Zamość – Gostery – gr.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi łączącej drogę krajową nr 53 w msc. Antonie Gmina Olszewo – Borki
z drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wycinka i zrębkowanie krzaków i odrostów rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk – Goworowo na odc. Grodzisk – Suchcice wraz z zagospodarowaniem materiału