Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zamówienia publiczne od progów UE

Informujemy, że Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  postępowania o udzieleniu zamówień publicznych:

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroleka

- pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.zdp.ostroleka.pl w zakładce "Zamówienia publiczne".

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte przed 18 października 2018 r. i pozostające w toku dostępne będą w obecnej lokalizacji.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której  prowadzone będą tzw. postępowania unijne ZDP, jest elektronicznym narzędziem komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

16 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienia publiczne od progów UE

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce w sezonie zimowym 2019/2020 r.

11 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo

8 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Wycinka 6 szt. drzew rosnących na działce o nr geodezyjnym 40587/1 przy 
ul. Lokalnej 2 w Ostrołęce

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na  
Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec - Gleba od ok. km 0+285,00 do ok. km 3+300,00 (długości ok. 3,15 km) z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego od ok. km 2+100 do ok. km 2+660 (długości ok. 0,56 km i rozbudową mostu w msc. Jeglijowiec

31 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe