ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz)
od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długość około 13,560 km).

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 28.04.2022 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie

do dnia 12.05.2022 r.

e-mailem na adres

zdpo-ka@wp.pl

pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Gminy Troszyn i Gminy Czerwin.

Print Friendly, PDF & Email