ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych

Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych

Wzór tablicy informacyjnej:

 • „nazwa funduszu”  – należy wpisać Fundusz Dróg Samorządowych.
 • „nazwa projektu” – należy umieścić nazwę projektu, na który uzyskano dofinansowanie

Edytowalny wzór projektu w formacie PSD jest dostępny na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych  

Parametry techniczne:

Wielkość tablic:

 • minimalny rozmiar tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm, jednak jej wielkość powinna zależeć też od charakteru projektu i lokalizacji tablicy; w przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje tablicy
 • informacje na tablicy powinny być widoczne i czytelne dla odbiorców.
 • jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to jej powierzchnia powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią.

Geometria tablic:

Rozbarwienie CMYK:

Krój pisma:

Ustawienie i utrzymanie:

 • tablice należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych
 • należy ustawić przynajmniej dwie tablice informacyjne, na odcinku początkowym i końcowym
 • do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze; ponadto umieszczenie tablic nie może zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody
 • tablice umieszcza się na okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania
 • należy dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej i jej widoczność
 • uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić

 Wytyczne dotyczące informacji zamieszczanych

na stronie internetowej Beneficjenta

Informacja na stronie internetowej powinna zawierać:

 • Flagę i Godło Polski (plik jest dostępny na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych),
 • Informacje o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
 • nazwę Funduszu Dróg Samorządowych
 • nazwę projektu,
 • kwotę dofinansowania,
 • całkowitą wartość inwestycji.

Lokalizacja informacji na stronie internetowej:

Informacje o inwestycji powinny być zamieszczone w zakładce/podstronie przeznaczonej specjalnie dla projektów realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dostęp do tej zakładki/podstrony powinien być możliwy ze strony głównej serwisu i odpowiednio wyeksponowany.

Informacje wymagane w krótkim opisie projektu:

Informacja na stronie internetowej musi zawierać cele projektu oraz planowane efekty. Dodatkowo rekomendowane jest zamieszczanie zdjęć i grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Print Friendly, PDF & Email