ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

            Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska,  nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo”  dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach   Funduszu Dróg Samorządowych .

Kwota dofinansowania wynosi 23 075 200,00 złotych  i stanowi 80 % wartości projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi   28 844 000,00 złotych.

Umowę  nr FDS/216/2019 o dofinansowanie  projektu  Powiat Ostrołęcki  podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 11 grudnia 2019 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości          i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Ostrołęckiego.

         Dzięki zrealizowaniu projektu  zostanie rozbudowany i przebudowany ciąg komunikacyjny dróg powiatowych  nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska i nr 3227 W Przasnysz – Baranowo łącznie na 5 odcinkach  o całkowitej długości 22, 3 km. Powstanie jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wyniesie  3,0 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza utwardzone oraz  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 838 m. W ramach rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych inwestor wykonana 10  oznakowanie pionowe z folii odblaskowej wyższej generacji oraz przejścia dla pieszych. Inwestycja będzie  zrealizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych.                                       Projekt zostanie zakończony w 2021 roku.

Print Friendly, PDF & Email