ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i kanalizacją ciśnieniową

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i kanalizacją ciśnieniową

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 05.10.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie

do dnia 20 października 2021 r.

e-mailem na adres

zdpo-ka@wp.pl

pocztą na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem)
i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Gminy Goworowo.

Print Friendly, PDF & Email