ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Powiat Ostrołęcki przystąpił w 2019 roku  do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło”dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania wynosi 11 799 855,00 złotych i stanowi 80 % wartości projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 749 819,77 złotych.

Umowę  nr FDS/218/2019 o dofinansowanie  projektu  Powiat Ostrołęcki  podpisał z Wojewodą Mazowieckim w dniu 11 grudnia 2019 roku.

         Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego w tym pieszych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez poprawę jakości          i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostaną podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i zostanie zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Ostrołęckiego.

         Dzięki zrealizowaniu projektu  zostanie rozbudowany i przebudowany ciąg komunikacyjny dróg powiatowych  nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo łącznie na 7 odcinkach  o całkowitej długości 12,38  km. Powstanie jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wyniesie 3,0 m.  Wykonane zostaną pobocza utwardzone oraz zbudowane  chodniki  dla pieszych o łącznej długości 525 m. W ramach rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych wykonane zostanie 8 skrzyżowań. Inwestor wykona oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe z folii odblaskowej wyższej generacji oraz przejścia dla pieszych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt zostanie zakończony w 2020 roku.

Print Friendly, PDF & Email