ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych: nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska,  nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

            

fundusz
fundusz

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego  dróg powiatowych: nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska,  nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo”  dofinansowanego w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych  obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania wniosła  22 991 520,58 złotych i stanowi 80 % wartości projektu. Całkowita wartość projektu wynosi   28 739 400,73 złotych.

              Osiągnięto cel projektu dzięki któremu nastąpiła  poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników ruchu drogowego, w tym pieszych. Została  zapewniona spójność sieci dróg publicznych poprzez dokonaną poprawę jakości  i dostępności wewnątrz regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Poprzez realizacje projektu zostały podniesione standardy techniczne dróg powiatowych i jest zachowana jednorodność sieci dróg powiatowych oraz  nastąpiła poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Powiatu Ostrołęckiego.

          Realizacja inwestycji  przyczyniła się do rozbudowy i przebudowy  ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych  nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska i nr 3227 W Przasnysz – Baranowo łącznie na 7 odcinkach  o całkowitej długości 22, 19 km. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6,0 m przy szerokości pasa ruchu, który wyniósł  3,0 m. wykonano obustronne pobocza utwardzone o szerokości 1,00 m oraz  chodniki  dla pieszych. W ramach rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych inwestor wymienił kompleksowo  oznakowanie pionowe  z folii odblaskowej wyższej generacji oraz wykonał oznakowanie poziome nawierzchni wraz z  przejściami  dla pieszych. Inwestycja została  zrealizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych obecnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt został zakończony, prace odebrano komisyjnie w dniu 02.12.2021 roku.

Informację sporządził :

Roman Czachowski
starszy specjalista ds. utrzymania dróg i mostów
planowania techniczno – ekonomicznego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Print Friendly, PDF & Email