ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wycinka i zrębkowanie krzaków i odrostów rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 2566W Grodzisk – Goworowo na odc. Grodzisk – Suchcice wraz z zagospodarowaniem materiału

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:  Budowę obwodnicy Troszyna – drogi łączącej drogę gminną nr 251108W