ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpo-ka@wp.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 2510W CZARNIA – SUROWE, NR 2509W CZARNIA – CUPEL – SUROWE, NR 2586W LESINY WIELKIE – RUTKOWO

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 2510W CZARNIA – SUROWE, NR 2509W CZARNIA – CUPEL – SUROWE, NR 2586W LESINY WIELKIE – RUTKOWO

image 2

                Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji inwestycji drogowej dofinansowanej  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, polegającej na Rozbudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia – Surowe, nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo. Wartość inwestycji wynosi 20 587 633,47 złotych w

<strong>ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2524W LELIS – DŁUGI KĄT – KADZIDŁO  NA TERENIE GMIN LELIS I KADZIDŁO</strong>

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2524W LELIS – DŁUGI KĄT – KADZIDŁO  NA TERENIE GMIN LELIS I KADZIDŁO

image

  Powiat Ostrołęcki przystąpił do realizacji inwestycji drogowej dofinansowanej  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, polegającej na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło. Wartość inwestycji wynosi 27 069 990,15 złotych w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła od
ok. 0+350 do ok. km 4+900 oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska – Bakuła – Kalisko od

<strong>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń</strong>

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń

image 3

Powiat Ostrołęcki zrealizował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 255 970,00 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

DOTYCZĄCYCH WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) od ok. km 3+290 do ok. km 16+850 (długości około 13,560 km)

W dniach od 28.04.2022 r. do 12.05.2022 r. oraz od 09.11.2022r. do 02.12.2022 r.  przeprowadzono

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w lipcu 2022 roku do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko – mazurskim”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego w ramach