ZDP w Ostrołęce

Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce

zdpoka(at)zdp.ostroleka.pl

tel.: 29 769 49 20
fax: 29 769 49 28

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Konsultacje społeczne DP 2533W msc. Kopaczyska

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania aktualizacji  

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady od km 11+592 do ok. km 12+223 (długość około 631 m) w miejscowości Kopaczyska.

W szczególności proszę

<strong>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W</strong>

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W

image 1

Powiat Ostrołęcki przystąpił w grudniu 2021 roku do realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej   na  drodze nr 2554W ”, która jest dofinansowana ze środków państwowych funduszy celowych  w ramach   Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane

<strong>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa</strong>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa

fundusz

Powiat Ostrołęcki przystąpił w listopadzie  2021 roku do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”, dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego w ramach   Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

image

Powiat Ostrołęcki rozpoczął realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap III” współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita wartość zadania wynosi 6 795 500,00 złotych w tym dotacja z

 „Przebudowa drogi pow. Nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn

logo mazovia

od km 10+050,00 do km 10+400,00”
współfinansowanoze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi pow. Nr 2551W Rzekuń – Zabiele – Łątczyn od km 10+050,00 do km 10+400,00” współfinansowanego ze środków

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wykonanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec  – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długości około 3,835 km)

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania

dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od