Koniec realizacji PRGiPID

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2019

 

 

Zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas - II etap", zostało zrealizowane przez Powiat Ostrołęcki  w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość wykonanych prac wyniosła 6 298 983,01 złotych, w tym: wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 złotych w ramach w/w programu z pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy Myszyniec kwotę w wysokości 1.681.000,00 złotych i środki własne Powiatu w kwocie 1 617 983,01 złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „ OSTRADA” z Ostrołęki. Dzięki zrealizowanej inwestycji przebudowano nawierzchnię na odcinku o długości 6550,00 mb i szerokości 6,00 m przy szerokości pasa ruchu, który wynosi 3,00 m. Wykonano ścieżkę rowerową o długości 6571,5 m i szerokości 2,00 m – 2,50 m. Inwestor przebudował 2 skrzyżowania oraz wykonał dwie zatoki autobusowe z rampami. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi zamontowano 2 komplety aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i oznakowanie A7 zasilane panelami fotowoltaicznymi. Zbudowano wyspę dzielącą jezdni z odgięciem toru jazdy na wjeździe. Dodatkowo wykonano 3 przejścia dla pieszych i ustawiono bariery ochronne SP05 na długości 120 m oraz 24 m barierek typu olsztyńskiego. Odtworzono pobocza gruntowe o długości 6550 mb i szerokości 1,00 m ( obustronnie ) oraz przebudowano 5 sztuk przepustów pod koroną drogi.
Realizacja projektu i zastosowane rozwiązania techniczne, poprawiły warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i kierowców. Projekt zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków drogowych. Nastąpiła poprawa warunków przejezdności na odcinku przebudowanej drogi poprzez zwiększenie średniej prędkości ruchu na drodze. Zastosowane rozwiązania wpłynęły na spójność komunikacyjną i przestrzenną zarówno powiatu jak i województwa. Inwestycja wpłynie na poprawę konkurencyjności regionu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:ZDP
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:1673