Rozbudowa dróg powiatowych nr 2535 W od drogi 53 – Obierwia, 2536 W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2017

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2535 W od drogi 53 – Obierwia, 2536 W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo

        Projekt został zrealizowany w 2017 roku  przy udziale środków finansowych z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość projektu wyniosła 5.374.623,83 złotych. Inwestycja była dotowana z budżetu państwa środkami w wysokości  2.683.494 złotych

Partnerzy projektu, wsparli finansowo zadanie kwotą łącznie w wysokości 1.347.957,00 złotych, w tym: Gmina Lelis przekazała na ten cel środki w wysokości 871.227,00 złotych a Gmina Baranowo kwotę w wysokości 476.730,00 złotych. Przebudowano odcinki drogowe  o łącznej długości   6960 m. Powstała nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,00 m wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2,00 m i długości 5949 m. Inwestor wykonał  9 sztuk przepustów pod koroną drogi, odtworzył obustronnie pobocza o łącznej długości 12450 m  oraz wybudował zjazdy na posesje i drogi boczne. Zostały zbudowane 4 zatoki autobusowe. W trosce o bezpieczeństwo  pieszych zamontowano 4 komplety oznakowania aktywnego z zasilaniem solarnym. Ustawiono bariery ochronne typu olsztyńskiego o długości 6m oraz zamontowano 48 m barier ochronnych  U-12 a i 324 m barier U-14a. Wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome na 4 przejściach dla pieszych wraz z punktowymi elementami odblaskowymi od strony ścieżki rowerowej. Przebudowano 5 skrzyżowań z  innymi drogami.

        Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia przepustowości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji na terenie naszego powiatu. Umożliwi lepsze skomunikowanie się powiatu ostrołęckiego z sąsiednimi powiatami. Pozwoli utworzyć nowe, regionalne, o wysokim standardzie połączenie drogowe łączące powiat ostrołęcki z powiatami: przasnyskim, ciechanowskim, makowskim.

       Dla Powiatu Ostrołęckiego poprawa istniejącego stanu  dróg umożliwi rozwój gospodarczy regionu i zwiększy atrakcyjność i dostępność do terenów inwestycyjnych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Spółka z o.o.  z Ostrołęki.

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki – Etap II

       W 2017 roku Powiat Ostrołęcki kontynuował rozbudowę drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.  Wartość robót do wykonania wg umowy z wykonawcą  wyniosła 4.445.500,49 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.222.750,00 złotych.   Zadanie zostało wsparte  środkami finansowymi przez  Gminę Łyse w wysokości 1.563.483,00 złotych oraz  kwotą w wysokości  5.000,00 złotych z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych , zgodnie z zwartymi umowami partnerskimi z powiatem ostrołęckim. W ramach inwestycji rozbudowano drogę  o łącznej długości 4855 m. Wykonano  nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,00 m. ze ścieżką rowerową o długości 4485 m . Zbudowano 562 m  chodników z kostki betonowej.  Przebudowano 4 skrzyżowania oraz 5 przepustów pod koroną drogi. Troszcząc się bezpieczeństwo pieszych namalowano  3  przejścia dla pieszych z  aktywnym oznakowaniem. Inwestor  wykonał zjazdy indywidualne na posesje. Kompleksowo wymieniono oznakowanie pionowe drogi na znaki odblaskowe wyższej generacji.

         Realizacja projektu rozbudowy drogi, poprawiła spójność sieci dróg i połączeń komunikacyjnych Kurpiowszczyzny z regionem Mazowieckim  Warmińsko – Mazurskim oraz Podlaskim sprawnym systemem drogowym. Podniesie atrakcyjność obszarów w sferze inwestycyjnej i bezpieczeństwa. Usprawni transport osobowy i towarowy. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydowanie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  i zapewniły płynny przejazd po przebudowanej drodze.  Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Spółka z o.o. z Ostrołęki.

 

 

Opracowanie Roman Czachowski

Ostrołęka dnia 18.12.2017 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZDP
Data utworzenia:2017-12-19
Data publikacji:2017-12-19
Osoba sporządzająca dokument:ZDP
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Wiśniewski
Liczba odwiedzin:3155